Denne skolen i Trondheim blir mobilfri

Nyheter: Elevene må levere inn mobiltelefonen når de kommer til første time.

– Vi ønsker å unngå at elevene blir utsatt for ting som blir vanskelig å håndtere. Men vi oppfordrer elevene til ikke å ha med seg mobilen på skolen. Da vil vi slippe styret med å samle dem inn. Vi tror at vi vil redusere mobbing med dette, sier Mette Winsnes Råberg, rektor ved Rosenborg ungdomsskole, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Fikk ja fra elevrådet

Elevrådet har også etter diskusjoner gitt sin tilslutning til mobilforbudet. Ungdommes bystyre opplyser til avisen at de ikke har tatt stilling til forbudet.

Ungdomsskolelærer Simen Spurkland skjønner ikke hensikten med mobilforbud i skolen:

– Man kan ikke snakke om at man skal dyrke fremtidens kompetanse og digitalisering, og samtidig fjerne de digitale verktøyene fra skolen. Det er ikke mobilen en skal forby, en må jobbe med hvordan en skal takle fristelsene mobilen byr på, sier Spurkland til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).