Slik kan skogens konge forsinke den nye brua på Sluppen

Nyheter: Går mot nye runder før bygging av brua starter.

Vegvesenet frykter at et forslag om viltovergang i Okstadbakken vil forsinke Nydalsbrua.

Etter den opprinnelige planen skal den nye brua stå ferdig i 2021, med byggestart i 2019. Det er rådmannen som ønsker at viltovergangen skal legges inn som en del av bruprosjektet:

– Dersom forslaget om viltovergang i Okstadbakken blir vedtatt, vil dette helt klart forsinke bygginga av den nye brua. Et slik tiltak vil også koste mye. Konkrete kostnader er ikke beregnet og man vil måtte gå nye runder med hensyn på finansieringa, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Eva Solvi, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR), som mener at Viltovergangen bør gjennomføres på et senere tidspunkt.

Innsigelse

Statens vegvesen har lagt inn en innsigelse på et eventuelt vedtak om viltovergang. Det kan innebære mekling hos Fylkesmannen og eventuelt Kommunaldepartementet, dersom politikerne vedtar viltovergangen mot vegvesenets vilje.

Rådmannens innstilling offentliggjøres fredag, ifølge Adresseavisen.

Byplansjef Hilde Bøkestad er ikke uten videre enig i at brua vil forsinkes som følge av viltovergangen:

– Selv om en viltbru koster, og krever en egen reguleringsplanprosess som tar tid, vil det ikke nødvendigvis ha betydelige konsekvenser for gjennomføringen av det planlagte veianlegget, sier byplansjefen til avisen.