Trøndere skjulte penger på sveitsiske bankkontoer

Nyheter: 22 personer i Trøndelag ba om skatteamnesti for penger syltet ned på utenlandske bankkontoer.

Ordningen med såkalt «frivillig retting» innebærer at personer som har gjemt unna penger i utlandet som det ikke er betalt skatt av tidligere, slipper å betale tilleggsskatt på opptil 60 prosent hvis de frivillig og på eget initiativ tar kontakt med Skatteetaten. De må likevel betale inntekts- og formueskatt på de beløpene som er unndratt, i tillegg til renter.

Kontoer i Sveits

– I Skatt Midt-Norge ble det registrert 22 nye saker i 2014. 13 av dem er fra Trondheim. Jeg kan ikke si noe om hvilke beløp det er snakk om, da dette tallet kan endre seg. Men i 10 av sakene er pengene plassert på kontoer i Sveits, opplyser Linn Herredsvela, kommunikasjonsrådgiver i Skatt Midt-Norge til Næringslivsavisa.

Skjulte formuer

I dag har Norge inngått avtaler om informasjonsutveksling med nesten samtlige skatteparadiser verden over, også Sveits. Flere avtaler vil komme i de nærmeste årene.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

Selv om stadig flere benytter seg av ordningen med skatteamnesti, venter ikke Skatteetaten på at nordmenn kommer på eget initiativ for å rapportere inn skjulte formuer i utlandet.

– ­Der den rause ordningen med skatteamnesti er gulroten, kan du si at økt kontrollarbeid er pisken. Vi sender stadig flere henvendelser til utenlandske skattemyndigheter hvor vi ber om informasjon i skattesaker. Vi får stadig bedre svar fra land som tidligere knapt besvarte henvendelsene våre, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

SwissLeaks»

Aftenposten meldte tidligere denne uka at 111 personer med tilknytning til Norge hadde 2,8 milliarder kroner på konto i HSBC i Sveits.

Dette kommer fram fra «SwissLeaks», opplysninger fra HSBC som er lekket til avisen Le Monde, og som journalister i flere land, blant annet fra Aftenposten, har samarbeidet om å jobbe med.

Mens andre land har fått innsyn i skatteopplysningene fra franske myndigheter, så har Norge ikke bedt om slikt innsyn.

Følg Næringslivsavisa på Facebook