Skandaleplattformen: Minst 182 pasienter rammet av ny medisinfeil

Nyheter: Minst 182 pasienter ved St. Olavs hospital i Trondheim er berørt av en ny feil i Helseplattformen, skriver Adresseavisen.

Feilene er oppdaget i legemiddellistene.

– Det har oppstått en feil etter at Helseplattformen AS den 30. oktober 2023 gjennomførte en oppdatering/feilretting knyttet til legemiddellisten i epikrisene som sendes ut når pasientene blir utskrevet. Feilen er funnet og rettet i løsningen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital til avisen.

Alvorlig

Hun forteller samtidig at det er iverksatt tiltak for å hindre feilmedisinering som kan få alvorlige følger.

Legemiddellisten er en oversikt over hvilke medisiner du bruker. En konsekvens av feilen kan være at pasienter har fått feil dosering av medisin.

Sykehuset ble kjent med feilen 23. november. De opplyser at de umiddelbart startet med å kartlegge omfang og konsekvenser.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Det har imidlertid vært problemer rundt innføringen av systemet.