Skandale-plattformen: Kreftpasienter og små barn rammet av ny tabbe

Nyheter: Flere hundre henvisninger ikke fanget opp ved St. Olavs hospital

Etter å ha oppdaget en liste med 318 gamle henvisninger, har St. Olavs hospital nylig sendt en ny bekymringsmelding til Statens helsetilsyn.

Oppdaget

Listen ble oppdaget i forbindelse med et arbeid som pågår med å gjennomgå alle arbeidslister i Helseplattformen, melder Adresseavisen.

Den inneholdt 318 henvisninger til bildediagnostikk, noen tilbake til da Helseplattformen ble innført 12. november 2022. Totalt ble det avdekket at 58 pasienter ikke har blitt fulgt opp innen fristen.

– Dette omhandler både kreftpasienter og barn, skriver sykehusdirektør Grethe Aasved i bekymringsmeldingen til Statens helsetilsyn. Meldingen ble sendt tidligere i oktober.

Hun opplyser at alle involverte blir kontaktet så snart som mulig og innkalt til undersøkelse.