Han leies inn som ny midlertidig sjef for HP

Nyheter: Styret i Helseplattformen AS konstituerer Trond Utne som administrerende direktør inntil en fast direktør er på plass.

Trond Utne leies inn fra stillingen som administrerende direktør i Hemit HF.

Han tiltrer stillingen som midlertidig konstituert administrerende direktør torsdag 16. mars.

Han fristilles samtidig fra sin stilling i Hemit midlertidig. Avtalen mellom Helseplattformen og Hemit omhandler en låneavtale og signeres av styreleder i Helseplattformen AS og Hemit HF.

– Styret i Helseplattformen AS setter samtidig ned en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med rekruttering av en fast administrerende direktør. Målet er at den ansettelsen skal skje så hurtig som mulig, sier styreleder Helge Garåsen.

​Beslutningen ble tatt etter et ekstraordinært styremøte i Helseplattformen AS tirsdag 14. mars.