Skandaleplattformen: Fastlegene nekter å bruke systemet

Nyheter: 39 fastlegekontor i Trondheim og Malvik gir klar beskjed om at de verken nå eller i framtiden vil ta i bruk Helseplattformen.

Ni av ti leger ved St. Olavs hospital mener at det nye journalsystemet truer pasientenes sikkerhet:

Elendig arbeidsflyt

«Helseplattformen (HP) er og blir en vedvarende dårlig løsning – som igjen fører til elendig arbeidsflyt, frustrasjon, utslitte medarbeidere og store kostnader. Etter 1,5 år ser vi virkelig ingen forbedringer», skriver de i et brev sendt til Helse Midt-Norge og Trondheim kommune tidligere denne uka, ifølge Adresseavisen.

I brevet viser legene til at HP har satt St. Olavs hospital i knestående. I tillegg har legevakta i Trondheim fortsatt store problemer med å bruke det, halvannet år etter innføringen.

«Det er for mange klikk, for mange uforståelige varsler og meldinger. Økonomisystemet fungerer fremdeles ikke. At disse utfordringene ennå ikke er løst, er uforståelig og uholdbart», skriver legene i brevet.

Legene skriver at de overhodet ikke ser noen effektivisering. I stedet bruker de mer tid enn før, og at administrasjonen av medisiner ikke fungerer.

«Det oppstår farlige situasjoner fordi oversikten over medisiner ikke følger pasienten, selv om dette var hensikten», skriver legene.

Legene har null tro på at systemet blir verdt pengene. I brevet slår de fast at:

  • «Ikke et eneste av Trondheim og Malviks 39 private fastlegekontor kommer til å ta i bruk Helseplattformen som journalsystem. Ikke nå, og ikke i fremtiden».
  • «Helseplattformen egner seg ikke for fastlegekontor, legevakt, helsestasjon eller sykehjem».
  • «Én innbygger – én journal vil aldri bli realisert med Epic og Helseplattformen. Vi som kjenner løsningen, vil sterkt fraråde alle fastleger og kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag å ta i bruk Helseplattformen».

Adresseavisen forsøkte å få styreleder Helge Garåsen og kommunikasjonsavdelingen i Helseplattformen i tale for å kommentere brevet, uten hell.