Skal hjelpe innvandrere i Trondheim å starte egen bedrift

Nyheter: 20.-24. september arrangeres fagkonferansen Springboard for første gang i Trondheim. Bak initiativet står den erfarne økonomen og entreprenøren Chisom Udeze, som i tillegg til å være strategisk rådgiver for EU har etablert en ideell organisasjon for å bekjempe sosial og økonomisk diskriminering i arbeidslivet.

Springboard har som ambisjon å gi mennesker med innvandrerbakgrunn kompetanse og motivasjon til å starte bedrift, eller til å få en jobb de er kvalifisert for. Konseptet så dagens lys i 2020 og er nå etablert i åtte byer i Norge. Denne høsten arrangeres Springboard for første gang i Trondheim. Konferansen finner sted på Mangfoldshuset Trøndelag, heter det i en pressemelding.

Entreprenørskap og forretningsutvikling

Deltakerne lærer om entreprenørskap og forretningsutvikling, samtidig som de bygger sitt eget nettverk og får tilgang på profesjonelle mentorer:

– Springboard er en profesjonell opplæringsplattform som skal gjøre det enklere å realisere drømmen om å starte egen bedrift, eller å få en jobb som står i stil med utdanning og kvalifikasjoner, sier Chisom Udeze, grunnlegger av den ideelle organisasjonen Diversify, i pressemeldingen.

Sosial og økonomisk diskriminering

Udeze mener det er mange grunner til at det er vanskelig for innvandrere å komme inn i arbeidslivet. Språk er en stor barriere for mange.  En annen utfordring er at næringslivet dessverre er gjennomsyret av forutinntatte holdninger.

– Mennesker med innvandrerbakgrunn blir utsatt for sosial og økonomisk diskriminering i arbeidslivet hver dag. Vi håper Springboard kan bidra til å løse dette samfunnsproblemet. Ved å få utfordringene fram i lyset, blir det også enklere å skape endring, sier Udeze.

Lokale bidragsytere

Springboard Trondheim gjennomføres med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), kommunikasjonsselskapet Strømsnes Røe og flere lokale bidragsytere i Trondheim.

Konferansen starter med en digital paneldebatt 20. september. Deretter følger fire dager med workshops, foredrag og nettverksbygging på Mangfoldshuset i Trøndelag, som holder til i Kongensgate.

Diversify ble grunnlagt av Chisom Udeze i 2018, som et resultat av at hun personlig opplevde hvor vanskelig det var for ambisiøse og godt utdannede innvandrere å komme inn i arbeidslivet i Norge. Udeze er en erfaren entreprenør, utdannet innen økonomi og forretningsstrategi. Hun har erfaring som strategisk rådgiver for EU og har jobbet med entreprenørskap og forretningsutvikling over hele verden.