Skal  granske oppkjøpet av Danske Bank

Nyheter: Det er fare for svekket konkurranse om Nordea kjøper privatkundevirksomheten til Danske Bank, mener Konkurransetilsynet. De skal derfor se nærmere på oppkjøpet.

– Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske bankkunder skal betale lavest mulig rente på sine boliglån. Det er derfor nødvendig med ytterligere analyser av hvordan Nordea sitt kjøp av Danske Bank vil påvirke konkurransen i bankmarkedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

I begynnelsen av juni varslet Danske Bank at de ønsket å trekke seg ut av det norske privatmarkedet og satse mer på å forsterke rollen som forretningsbank for bedrifter og storkunder.

I juli varslet så Nordea at de kjøpte privatkundevirksomheten.

Ny vurdering i januar

Konkurransetilsynets frist for å komme med en ny vurdering av saken er 12. januar.

Det er særlig boliglånsmarkedet Konkurransetilsynet er bekymret for. De tror bankene i større grad kan samordne sin opptreden i markedet med færre aktører.

Overtakelsen var i sommer forventet å gi Nordea en markedsandel på det norske boliglånsmarkedet på rundt 16 prosent, mot 11 prosent i dag. Organisasjonen Huseierne uttalte i juli at de var svært skeptiske til sammenslåingen.

– Bankkonkurransen i Norge er under press. At Nordea nå kjøper opp Danske Banks privatkundevirksomhet svekker konkurransen ytterligere. Oppkjøpet må derfor stoppes, sa generalsekretær Morten Andreas Meyer til NTB den gangen.

285.000 kunder

Forbrukerrådet var ikke like bekymret.

– Det handler om at vi har noen banker som er opptatt av å ta markedsandeler, vi kan kalle det utfordrerbanker. Så lenge banken som blir kjøpt opp ikke er den som presser hardt på konkurransen, så greier ikke vi å bli like bekymret som Huseierne, sa fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Privatkundeporteføljen til Danske Bank omfatter rundt 285.000 kunder, utlåns- og innskuddsvolumer på henholdsvis 18 milliarder og 4 milliarder euro og en forvaltningskapital på rundt 2 milliarder euro.

– Det er Danske Banks vurdering at transaksjonen ikke gir opphav til konkurranseutfordringer, og Danske Bank forplikter seg til å gjøre overgangen så smidig som mulig for både kunder og ansatte, skriver banken i en pressemelding.

De legger til at transaksjonen ventes å være fullført innen utgangen av 2024