Sju tips til sjefer som skal fortelle de ansatte at jobben henger i en tynn tråd

Nyheter: Bedre med et realistisk stormvarsel enn langsiktige meldinger preget av tåke.