Sju nye smittede i Trondheim de siste tre dagene

Nyheter: Det ble registrert til sammen sju nye smittede i Trondheim kommune fredag, lørdag og søndag.

En av de smittede er et barn under ti år. Vedkommende har kjent smittekilde og mildt sykdomsforløp, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

Vi ELSKER Skuret! Vi synes det er så vakkert at det er de beste interiørmagasin verdig, selv om vi forstår at ikke...

Posted by Kafe Skuret on Måndag 2. august 2021

Singsaker skole

Andreklasseelever på Singsaker skole og ansatte ved skolefritidsordningen er satt i karantene.

Ved ett av de til sammen sju nye smittetilfellene er det ukjent smittevei. I de andre tilfellene er det snakk om kjente nærkontakter og milde sykdomsforløp, ifølge kommunen.

Det ble i løpet av de tre dagene tatt 1.074 tester i Trondheim. Smittetilfellene fordeler seg slik:

Fredag: Tre nye smittede. En kvinne og to menn.

Lørdag: En ny smittet. Barn under ti år.

Søndag: Tre nye smittede. To menn og en kvinne.

Så langt er 24 personer i Trondheim knyttet til utbruddet av den britiske virusmutasjonen.

Om lag 45 personer er i karantene som følge av dette utbruddet. Kommunen venter at flere av dem vil teste positivt for den britiske virusvarianten.