Sju nye smittede i Trondheim de siste tre dagene

Nyheter: Det ble registrert til sammen sju nye smittede i Trondheim kommune fredag, lørdag og søndag.

En av de smittede er et barn under ti år. Vedkommende har kjent smittekilde og mildt sykdomsforløp, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

Singsaker skole

Andreklasseelever på Singsaker skole og ansatte ved skolefritidsordningen er satt i karantene.

Ved ett av de til sammen sju nye smittetilfellene er det ukjent smittevei. I de andre tilfellene er det snakk om kjente nærkontakter og milde sykdomsforløp, ifølge kommunen.

Det ble i løpet av de tre dagene tatt 1.074 tester i Trondheim. Smittetilfellene fordeler seg slik:

Fredag: Tre nye smittede. En kvinne og to menn.

Lørdag: En ny smittet. Barn under ti år.

Søndag: Tre nye smittede. To menn og en kvinne.

Så langt er 24 personer i Trondheim knyttet til utbruddet av den britiske virusmutasjonen.

Om lag 45 personer er i karantene som følge av dette utbruddet. Kommunen venter at flere av dem vil teste positivt for den britiske virusvarianten.