Sjokkrapport fra NTNU: Vanlig med vold og overgrep på sykehjem

Nyheter: En studie blant 3.700 pleieansatte på 100 sykehjem viser at vold og psykiske overgrep begått av pleiere ikke er uvanlig.

En studie forskere ved NTNU har utført, viser at nesten halvparten av de 3.700 pleieansatte som har svart, innrømmer å ha begått minst ett tilfelle av forsømmelse i løpet av det siste året, skriver Aftenposten.

Nektes pleie

Undersøkelsen blant sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte på 100 sykehjem viser at hele åtte av ti hadde observert en eller flere hendelser av vold, overgrep eller forsømmelser mot beboere i løpet av det siste året.

Seks av ti svarte at de selv hadde utsatt beboere på sykehjem for dette. De vanligste forsømmelsene er å nekte eldre munnpleie, å ignorere dem eller la dem vente for lenge på hjelp.

– Vold, overgrep og forsømmelser truer en eldre persons velvære og er forbundet med en rekke alvorlige helsemessige konsekvenser, sier Anja Botngård som er førsteforfatter av studien som nylig er publisert i BMC Health Services Research.

Studien fra Norge er den største i sitt slag internasjonalt.

Botngård sier problemet som er avdekket, antas å vokse ettersom mange land opplever en økning av eldre i befolkningen.

(©NTB)