Sjokkmåling for Giskes lokallag

Nyheter: 3,4 prosent ville ha stemt på Giskes lokallag om det stilte egen listE

I en måling svarer 3,6 prosent av de spurte at de «helt sikkert» ville ha stemt på Nidaros sosialdemokratiske forum hvis laget stilte egen liste.

Målingen er gjennomført av InFact for ABC Nyheter.

Spørsmålet lød «Hva er sjansen for at du vil stemme Nidaros sosialdemokratiske forum dersom de stiller som eget parti til neste stortingsvalg?»

Kunne fått inn en stortingsgruppe

På det svarte 76,6 prosent «helt sikkert ikke», 12,5 prosent svarte «kanskje» og 7,6 prosent svarte «vet ikke». At 3,4 prosent sier «helt sikkert» ville ifølge ABC Nyheter betydd at laget kunne ha fått inn en stortingsgruppe på flere personer dersom det stilte liste. Men det kommer ikke til å skje, ifølge lokallagsleder Trond Giske.

– Vi skal ikke stille egen liste. Målet er å gjøre Arbeiderpartiet attraktivt for disse velgerne. Mange av de som liker Nidaros, kommer fra andre partier, og mange er nok tidligere Ap-velgere. Hvis vi fikk dem tilbake, ville det gi Ap et stort løft, sier han.

1.021 personer er spurt i målingen.