Siste utvikling: Nå er 39 personer smittet og slik kom de i kontakt med viruset

Nyheter: Fire nye smittetilfeller i Trondheim: To menn og to kvinne fra Trondheim fikk søndag 15. mars påvist korona-smitte.

En kvinne er nærkontakt til person som har vært på reise og som har symptomer, den andre kvinnen er nærkontakt til en smittet person som har vært i Østerrike, en mann har selv nylig vært på reise i Østerrike der fem andre i reisefølget har testet positivt og den siste mannen har ikke noe kjent smittekontakt eller tilknytning til reise.

– Vi jobber fortsatt med smitteoppsporing, opplyser smittevernoverlege i Trondheim kommune, Eli Sagvik. Alle har milde symptomer, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

Det betyr at det på nåværende tidspunkt er registrert 39 personer bosatt i Trondheim kommune som har testet positivt på covid-19.

Søndag ble det foretatt 130 tester som det fortsatt avventes svar på:

– Personene som er smittet skal oppholde seg hjemme til de er smittefrie. Både de smittede og deres familier blir fulgt opp av helsevesenet, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune.

Det jobbes nå med å kartlegge hvilke personer som de smittede har hatt nær kontakt med. De som har hatt nær kontakt med de smittede, skal være hjemme i hjemmekarantene.

Slik kom de smittede. i kontakt med viruset:

Ulike medier opererer med ulike tall for antall smittede i Trondheim. Dette er de tallene Trondheim kommune kan bekrefte:  Datoene i denne oversikten er knyttet til offentliggjøring av resultatene:

4. mars: En mann i 40-årene, bosatt i Trondheim, fikk påvist positivt prøve.

5. mars: Fem menn bosatt i Trondheim, fra samme reisefølge som mannen fra dagen før, fikk påvist positiv prøve for covid-19.

6. mars: Fire menn, fra samme reisefølge til italia som de tidligere positive, testet positivt for koronasmitte. To av disse er bosatt i Malvik kommune og regnes derfor ikke inn i tallene for smittede i Trondheim.To av de fire er er bosatt i Trondheim.

9. mars: En mann i 70-årene, fra et annet reisefølge i Italia, tester positivt for koronasmitte.

10. mars: Tre menn fra Trondheim tester positivt. De er alle del av et reisefølge fra Østerrike.

11. mars: Ti menn fra Trondheim tester positivt. De 10 kommer fra fem ulike reisefølger fra Østerrike.

13. mars: Sju nye positive tester.Tre av personene har nylig vært på reise i Østerrike, og de er fra forskjellige reisefølger. Tre er nærkontakter til smittede fra annen kommune, mens den siste ikke har noen kjent smittekontakt eller tilknytning til reise.

14. mars: To menn i 50-årene fra Trondheim har fredag 13. mars fått påvist korona-smitte. Begge har nylig vært på reise i Østerrike, og de er fra ulike reisefølger.

15. mars: Tre menn og en kvinne har lørdag 14. mars fått påvist korona-smitte. En har vært på reise i Østerrike, en i USA, en er nærkontakt til en smittet mens den siste ikke har noen kjent smittekontakt eller tilknytning til reise.

16. mars: To menn og to kvinner har søndag 15. mars fått påvist korona-smitte. En kvinne er nærkontakt til person som har vært på reise og som har symptomer, den andre kvinnen er nærkontakt til en smittet person som har vært i Østerrike, en mann har selv nylig vært på reise i Østerrike og den siste mannen har ikke noe kjent smittekontakt eller tilknytning til reise.

Det betyr at til nå har 39 personer bosatt i Trondheim har testet positivt på covid-19.

En smittet mann har blitt innlagt, resten har milde symptomer.

To personer bosatt i Malvik kommune har blitt testet i Trondheim, men de inngår ikke i disse tallene som omfatter personer bosatt i Trondheim kommune.