Sikkerhetsekspert slakter planene om storhall (video)

Nyheter: - Beslutningsgrunnlaget for bygging av storhall på Nidarø er ikke godt nok. Politikerne har tatt en beslutning på mangelfullt grunnlag. Derfor bør man bruke tid og finne et bedre egnet sted for et slikt anlegg, sier beredskapsekspert Anders Snortheimsmoen.

Anders Snortheimsmoen arbeider for tiden som spesialrådgiver i sikkerhetsledelse. Han har over 30 års  bakgrunn fra politiet og har blant annet vært øverste leder for beredskapstroppen i en årrekke.

PS. Videoen er produsert av Øya Velforening

Kjell Håvard Nilsen er prosjektleder for utbyggingen av Trondheim Spektrum, og uttaler at de som utbygger har gjort det som kreves i en reguleringsplan og av Trondheim kommune:

– En sikringsrisikovurdering for terror og sabotasje har ikke vært et krav til prosjektet. Vi har selvfølgelig snakket om «hva hvis», men det har ikke vært en komplett vurdering. I risiko- og sårbarhetsanalysen er det blitt utredet en plan for brann. Den mener vi er både robust og forsvarlig. I tillegg er den anvendelig for andre situasjoner. Vi har jobbet slik vi alltid har gjort, og fulgt kravene. Vi tar innspill på alvor, noe vi har vist gjennom reguleringene etter kritikken av den første analysen, sier Nilsen til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)