Sier nei til flere flyktninger i Trondheim og vil kartlegge de som bor her

Nyheter: Elin Marie Andreassen, gruppeleder i Frp vil ikke ta imot flere flyktninger, og mener det bør innføres et "integreringsbarometer" for å få ned utgiftene til sosialhjelp.

Dette går frem av FrPs alternative budsjettforslag:

– Inntil vi får bedre resultater av kommunens integreringsarbeid må vi stoppe bosetting av flyktninger i kommunen, sier gruppeleder Elin Marie Andreassen, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Vi ELSKER Skuret! Vi synes det er så vakkert at det er de beste interiørmagasin verdig, selv om vi forstår at ikke...

Posted by Kafe Skuret on Måndag 2. august 2021

Må kartlegges

Andreassen mener flyktningene som bor i Trondheim i dag må kartlegges for å finne ut av hvorfor ikke flere kan forsørge seg selv, og ender opp med å motta sosialhjelp.

Hun peker på at rådmannen flere ganger har sagt at økningen i sosialhjelpsutgiften skyldes at de ikke får god nok hjelp til å komme seg ut i arbeidslivet.

Løsningen er å innføre et «integreringsbarometer» ifølge Andreassen:

– Da får vi målt relevante indikatorer for god integrering. Det kan være språk, om man er i utdanning, i jobb, om man er selvforsørgende, også videre, sier hun til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Andelen innvandrere i Trondheim har økt fra 9 prosent av kommunens innbyggere i 2009 til 16 prosent i 2019. 8,3 prosent av innvandrerne mottar sosialhjelp mot 2 prosent av befolkningen for øvrig.