Sier nei til flere flyktninger i Trondheim og vil kartlegge de som bor her

Nyheter: Elin Marie Andreassen, gruppeleder i Frp vil ikke ta imot flere flyktninger, og mener det bør innføres et "integreringsbarometer" for å få ned utgiftene til sosialhjelp.

Dette går frem av FrPs alternative budsjettforslag:

– Inntil vi får bedre resultater av kommunens integreringsarbeid må vi stoppe bosetting av flyktninger i kommunen, sier gruppeleder Elin Marie Andreassen, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Må kartlegges

Andreassen mener flyktningene som bor i Trondheim i dag må kartlegges for å finne ut av hvorfor ikke flere kan forsørge seg selv, og ender opp med å motta sosialhjelp.

Hun peker på at rådmannen flere ganger har sagt at økningen i sosialhjelpsutgiften skyldes at de ikke får god nok hjelp til å komme seg ut i arbeidslivet.

Løsningen er å innføre et «integreringsbarometer» ifølge Andreassen:

– Da får vi målt relevante indikatorer for god integrering. Det kan være språk, om man er i utdanning, i jobb, om man er selvforsørgende, også videre, sier hun til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Andelen innvandrere i Trondheim har økt fra 9 prosent av kommunens innbyggere i 2009 til 16 prosent i 2019. 8,3 prosent av innvandrerne mottar sosialhjelp mot 2 prosent av befolkningen for øvrig.