Setter inn 50 vektere for å trygge landing på St. Olavs

Nyheter: 50 vektere til flere millioner kroner settes inn for å passe på at folk ikke blir truffet av løse gjenstander når de nye redningshelikoptrene lander.

Vekterne er et av flere strakstiltak som settes inn for å sikre at alt går som det skal når de nye redningshelikoptrene av typen Sar Queen skal lande og ta av ved St. Olavs hospital i Trondheim, melder NRK.

Virvlet opp grus

Bakteppet er at en ambulansearbeider ble skadd da ett av de nye helikoptrene gikk inn for landing ved sykehuset onsdag forrige uke. Helikopteret virvlet opp grus og småstein som traff en ambulanse som var parkert utenfor akuttmottaket.

Helikoptrene har kraftigere rotorvind enn Sea King-helikoptrene de overtar for. I tillegg til rundt 7 millioner i halvåret bare på vektere, påløper også ekstra kostnader knyttet til oppbemanning ved AMK-sentralen og rensing av gatene ved sykehuset hver dag.

– Dette er ikke en bærekraftig løsning på lang sikt, men det er veldig fint at både departementet, prosjektet og St. Olav er enige om hva som skal til for å ivareta sikkerheten rundt sykehuset, sier direktør Grete Aasved ved sykehuset til kanalen.

Sar Queen har tatt over beredskapen i hele Midt-Norge etter helikoptertypen Sea King. Etter planen skal de nye helikoptrene fases inn i andre deler av landet også.