Senile med korona kan bli sperret inne på rommet

Nyheter: Smittevernloven åpner for at koronasmittede som har demens og derfor ikke klarer å følge retningslinjer, kan låses inne på rommet sitt.

Blant dem som nå bruker tvang, er Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Gjennom kommunelegen rapporterte de om en dement beboer som «mangler evne til å la seg korrigere av pålegg om begrensing i bevegelse i og utenfor institusjonen».

Løsningen ble derfor å isolere den koronasyke personen på eget rom av hensyn til smittefare.

På grunn av slike situasjoner har Helsedirektoratet derfor gitt fullmakt til bruk av tvang når det gjelder personer som ikke kan eller vil følge smittevernregler knyttet til hygiene.

Reglene gjelder spesielt personer med demens eller utviklingshemning i sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap, skiver Aftenposten.

Før det skal brukes tvang, skal frivillighet brukes.

Ifølge Aftenposten har 80 prosent av beboerne på norske sykehjem demens.

(©NTB)