Selvmordsalarmen fra Trondheim kommune får ros av eksperter

Nyheter: Tirsdag gikk Trondheim kommune til det uvanlige skrittet og sende ut et skriv til alle foreldre ved barne og ungdomsskolene i Trondheim der de ber dem være på vakt etter unormalt mange selvmord og selvmordsforsøk blant unge jenter den siste tiden.

Eksperter på selvmordsforebygging tror oppfordringen om å ta ekstra vare på ungdommene, kan ha forebyggende effekt:

– Jeg tenker at innholdet i brevet er sunt, og fokuserer på faktorer som er viktig for psykisk helse. Brevet kan føre til at folk stopper opp og tenker om noen de kjenner kan ha det vanskelig. Slik kan det hjelpe til med å identifisere personer som er i risikogruppen for selvmord, og dempe den psykiske smerten de sliter med, sier Johan Siqveland, som jobber med selvmordsforebyggende arbeid ved Akershus universitetssykehus (Ahus), til VG i dag

Også lederen for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Lars Mehlum, er positiv:

– Vår holdning er at det er bra at Trondheim kommune går direkte ut til hjemmene og de foresatte med forebyggende informasjon, og dessuten opplyser om tilgjengelige hjelpetiltak for ungdom som kan være risikoutsatt. Det er imidlertid viktig å bruke nøkternt språk og unngå ytterligere smitteeffekter når saken omtales i massemediene, sier han til VG.

– Vi vet at det å kunne snakke med noen om problemene, er en viktig faktor for å forebygge selvmord. Hvis man opplever at noen rundt seg bryr seg, og gir emosjonell støtte, kan det være god hjelp for dem som er i en sårbar situasjon, fortsetter han.

Ifølge stasjonssjef på Heimdal politistasjon i Trondheim, Elisabeth Eldegard Eriksen, har det vært flere tilfeller i år der unge jenter har tatt livet sitt.

I skrivet fra Trondheim kommune  henvises det til Netflix-serien «13 Reasons Why». Serien handler om 17 år gamle Hannah som tar sitt eget liv etter å ha følt seg mobbet, oversett og utestengt.

Jenta etterlater seg 13 kassettopptak der hun peker på 13 grunner til at hun velger å begå selvmord.

Serien har fått mye kritikk som går på at innholdet kan øke risikoen for selvmordsadferd blant unge.