EC Dahls Eiendom har søkt om å få lage tre nye innganger mot Kongensgate, og nye innganger fra Westermannsveita, samt en ny port mot Apotekerveita.

Støtte fra rådmannen

Saken blir behandlet av bygningsrådet tirsdag. I saksfremlegget får planene delvis støtte fra rådmannen.

Gårdeieren får imidlertid ikke støtte for  ønsket om tre nye innganger mot Kongens gate. Det får holde med en inngang i østre del, mener rådmannen, ifølge Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Image with visual paralax effect

Forslaget om å lage store vinduer langs Westermannsveita bifalles av byantikvaren, men legger inn som forutsetning at glassfeltene ikke blir dekket av reklameplakater.

Byantivaren støtter også forslaget om å sette inn dør og vindu i det buede hjørnet i veita, og på den måten legge til rette for en butikk eller et serveringssted her hvor veitene krysser hverandre.

Arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig har utarbeidet skissene for «nye» Mercursenteret og skriver i saken at det er vanskelig å omskape de store fortauene mot Kongensgate til et aktivt byrom uten frele døråpninger:

– Vi får sette vår lit til politikerne. Fasaden fremstår i dag som litt grå, kald og avvisende. Vi ønsker å få til litt mer aktivitet og bli mer transparent, sier Ole Eidem, eiendomssjef i EC Dahls eiendom, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)