Det var internasjonal «svong» over mange av parolene under årets 1. mai -tog i Trondheim og » Boikott av israelske varer» var trolig parolen med størst oppslutning.

Anslaget fra LO-ledelsen var at 10-12000 mennesker var samlet på Torvet i dag.

Image with visual paralax effect

Ifølge LO-leder John Peder Denstad gikk det over 3000 personer i årets 1. mai-tog.

Image with visual paralax effect
Årets hovedtaler var Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Hun gikk blant annet hardt ut mot EØS avtalen. – Vi trenger er en avtale om frihandel – ikke en avtale som sikrer fri flyt på alle områder. Vi lar oss ikke stoppe av skremselspropagandaen rundt Brexit som forsøker å avvise en slik alternativ avtale som en mulighet, sa hun til stor applaus på Torvet.
Image with visual paralax effect

Image with visual paralax effect

Image with visual paralax effect