Det første samiske landsmøte ble holdt 6. februar 1917 i Trondheim. I februar neste år skal 100-årsjubileet markeres med Trondheim som arena.

– Ett av målene med Tråante 2017 er å øke kunnskapen om samenes historie og den samiske kulturen, sier kommunikasjonsansvarlig Johanne Sundby.

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune skal sammen markere 100-års-jubileet i 2017. Hovedmarkeringen skjer i Jubileumsuka, 5.-12. februar, Trondheim.

H.M. Kongen deltar på feiringen av samenes nasjonaldag i Trondheim 6.februar.

Han vil være tilstede på Jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen.

Dette er også dagen for den store åpningsmarkering av Tråante 2017 på Torvet i Trondheim, hvor også statsminister Erna Solberg skal delta.

Hovedkomitéen for Tråante 2017 ved: Ordfører (Trondheim) Rita Ottervik, sametingspresident (Norge) Aili Keskitalo, vara for fylkesordfører (Sør-Trøndelag) Tore O Sandvik, Gunn Iversen Stokke og vara for fylkesråd (Nord-Trøndelag) May Britt Lagesen, Inger Eira Åhren. (Foto: Johanne Sundby/Tråante 2017)

Åpningsmarkeringen er starten på en tre dager lang feiring der Torvet vil fylles av liv, lukt og smak – alt innrammet av et marked der 12 store lavvoer bygges sammen til en – som igjen fylles med samisk næring og kultur, forteller Sundby.

–Vi er veldig glade for at H.M. Kongen og statsministeren deltar på feiringen av samenes første landsmøte, sier sametingspresident Aili Keskitalo i en pressemelding.

Gjennom jubileumsuka byr arrangørene på en rekke aktiviteter og forestillinger, med arrangementer på Sverresborg Museum, Saupstad skistadion, Scandic Lerkendal, Ringve Museum, Kraftbyen og mange kulturaktører, museer og kulturarenaer i Trondheim forøvrig.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre