Sameie ved Ilaparken får over 700.000 kroner i støtte

Nyheter: Fasaden på sameiet Ilevollen 7 kan settes i stand til fordums prakt med stor økonomisk støtte fra Kulturminnefondet.

Fasaden har skader som følge av blant annet bruk av feil type maling, og merkostnadene med å ta vare på de gamle bygningsdelene i fasaden er store. Til arbeidet får eierne 718.000 kroner i tilskudd fra Kulturminnefondet, som roser eierne for å sette i stand fasaden på en måte som ivaretar kulturminneverdiene.

Foto: Google Earth

Gjenbruk

– Prosjektet bidrar til klimagevinst gjennom bruk og gjenbruk av bygningsdeler. Slik tiltakene er planlagt gjennomført vil eksisterende panel bli bevart, noe som bidrar til sirkulær økonomi med redusert avfall og reduksjon av behovet for nye byggematerialer. I tillegg blir fasaden bevart, forteller styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet.

Bygningen ble opprinnelig oppført i 1708 der Britannia hotell står i dag. Den ble delt i to og den ene delen flyttet til Ilevollen 7 i 1895.

Huset er i dag inndelt i seks eierseksjoner hvor alle er i bruk som bolig. Sameiet ligger innenfor et viktig kulturmiljø ved Arildsløkken og Nyveien og har fasade som vender ut mot Ilaparken.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.