Same-aktivistene på Fosen er kommet til enighet med utbygger

Nyheter: Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Fosenaksjonistene påpeker at menneskerettsbruddene likevel ikke er over.

Meklingen mellom partene har pågått siden mai i fjor.

Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper og gi et grunnlag for fortsatt reindriftskultur for Nord-Fosen siida i generasjoner fremover.

Belastende

– Dette har vært en belastende og vanskelig sak, spesielt for familiene som driver reindrifta på Fosen. Jeg er glad for at partene har blitt enige om en framtidsrettet løsning som ivaretar reindriftas rettigheter. Enigheten mellom partene legger til rette for at også nye generasjoner kan se mulighetene for å videreføre reindrifta, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Ikke fornøyd

Fosenaksjonistene er ikke fornøyd med regjeringens oppfølging av høyesterettsdommen og sier at avtalen ikke betyr at menneskerettighetsbruddet er opphørt.

Aktivist Ella Marie Hætta Isaksen understreker at det ikke skjer før både Sør- og Nord-Fosen har fått tilgang til gode områder som erstatter tapte vinterbeiter.

– At det skal gå så mange år med menneskerettighetsbrudd i staten Norge er og forblir en total rettskatastrofe som storsamfunnet må ta lærdom av, sier hun i en kommentar.