Helt siden 1928 har Frelsesarmeen drevet forskjellige tiltak i de to byggene i Hvedingsveita 1-3 i Trondheim.

Trondheim kommune ved Rådmannen foreslo vinteren 2016 å legge ned Herberget etter utgått avtale i februar 2017.

Lisbeth Kleveland, regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg, forteller at de kontaktet politikerne slik at de fikk innblikk i saken.

–Frelsesarmeen mente det fortsatt var behov for et tilbud som Herberget i Trondheim. Ved formannskapsmøte i mai i fjor ble det enstemmig vedtatt at Herberget ikke skulle legges ned, men at det ville bli lagt ut på anbud, forteller hun.

Anbudsrunden ble etterhvert avlyst fordi Herberget og Frelsesarmeen var eneste tilbyder.

–Dette syntes vi var lite akseptabelt, vi hadde tross alt levert inn et revidert anbud etter forhandlinger med kommunen, forteller Kleveland.

Medieoppslag, spredning i sosiale medier og press fra politikerne bidro i følge Kleveland til at de etterhvert kom til enighet med Trondheim kommune.

Enigheten handlet blant annet om kostnader knyttet til selve driften av Herberget og det tilbudet som gis der.

– Vi har hele tiden opprettholdt prisen i vårt tilbud fordi vi mener det ville vært uforsvarlig å drifte tilbudet med en lavere pris, sier Kleveland.

Svaret fra kommunen er at det nå blir 11 plasser ved Herberget året rundt, i motsetning til tidligere da de kunne ha opp til 16 plasser i vintermånedene.

–Takket være dialog med kommunen på flere hold, medieoppslag og press fra politikerne kan vi nå opprettholde driften av tilbudet ved Herberget som før.

Hun understreker at de ikke vil stenge døra for noen som trenger et sted å sove, også i de kalde vintermånedene.

–Vår erfaring er at det er mellom 5-10 personer i byen som bruker dette tilbudet jevnlig, men det kan selvfølgelig være dager da det er flere som banker på dørene våre, sier hun.

I likhet med regionlederen er også daglig leder ved Hveita Dagsenter i Trondheim, Kari Aahlberg, svært takknemlig for utfallet i saken.

–Vi er så utrolige glade for at Herberget består og at vi fortsatt kan hjelpe våre bostedsløse rusmiddelavhengige, sier hun.