Antallet utmeldinger – til sammen 12.097 – var det laveste på fire år, mens 2.252 innmeldinger var det tredje høyeste de siste seks årene, ifølge Dagen. I 2014 meldte 11.003 medlemmer seg ut av Den norske kirke, mens antallet utmeldelser hadde en topp for to år siden, med 41.024, viser tallene avisen har hentet fra Kirkerådet.

– Har respekt for at folk melder seg ut

2018 er det året da antallet medlemmer i Kirken har falt minst siden 2013, da 5.464 meldte seg ut og 1.063 personer meldte seg inn.

Biskop Helga Haugland Byfuglien finner det gledelig at antallet utmeldelser går ned, men sier hun samtidig har respekt for at personer av forskjellige grunner ønsker å tre ut av trossamfunn. Det er først de siste årene det har vært relativt store svingninger i antall ut- og innmeldinger.

Biskop Helga Haugland Byfuglien (foto: Scanpix).

– De siste årene har der vært betydelig større utslag. Det har hatt to hovedgrunner, som var fremtredende: Debatt og vedtak om kirkelig vigsel av likekjønnede par og digitalt verktøy for inn- og utmelding, sier Byfuglien.