Så mange flyktninger skal bosettes i Trondheim neste år

Nyheter: Drøyt 5.000 flyktninger skal bosettes i Norge i 2020.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber norske kommuner bosette 5.129 flyktninger i 2020. Over halvparten er overføringsflyktninger.

Oslo får flest

Oslo er byen som blir bedt om å ta imot flest flyktninger, med 210. Flyktningene skal fordeles til kommuner etter kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet, med mål om å bosette flyktningene spredt.

– Regjeringens integreringsstrategi setter klare mål for bosetting og integrering av flyktninger. Den solide innsatsen fra kommuner over hele landet kan bidra positivt til at vi når disse målene, sier fungerende direktør Halwan Ibrahim i IMDi.

I strategien for bosetting legger regjeringen vekt på blant annet flyktningenes mulighet til å få arbeid eller utdanning i regionen og kommunens integreringsresultater over tid.

– Vi må ha høye ambisjoner framover og jobbe målrettet for å oppnå gode resultater i bosettings- og integreringsarbeidet, sier Ibrahim.

Trondheim

I de andre storbyene er fordelingen slik: Bergen 195, Trondheim 155 og Stavanger 110. I sør bes Kristiansand ta imot 80, mens Tromsø og Bodø i nord blir bedt om å bosette henholdsvis 82 og 74 flyktninger.

I fjor bosatte norske kommuner rundt 5.000 flyktninger fra til sammen 44 land. Antallet har falt siden 2017, 2016 og 2015, da det lå på henholdsvis 11.000, 15.000 og 11.000.

(©NTB)