Rubelen og russisk økonomi holder stand

Nyheter: Det er forsøkt fra vesten å presse Russisk økonomi i knestående via bruken av sanksjoner som en reaksjon på krigføringen i Ukraina. Håpet var, og forblir, å presse krigsmaskineriet til en stans, men dette virker å ikke være tilfelle.

Da til tross for de nevnte økonomiske restriksjoner og den betydelige finansielle byrden fra konflikten i Ukraina, oppnådde Russland et imponerende driftsbalanseoverskudd på omtrent 2300 milliarder norske kroner forrige år.

Dette representerer en oppsiktsvekkende økning på 86 prosent fra året før, og markerer det største overskuddet landet noensinne har sett, drevet frem av høye priser på deres primære eksportvarer, nemlig olje og gass.

Valutaparet USD/RUB har drevet oppover

Som et resultat av industrien, samt ulike aktører som fremdeles opererer i Russland, ser vi at for forex tradere er det det blitt interessant å velge å investere i valutaparet USD/RUB da økonomien blomstrer i landet og det enda er et billig vautapar å kjøpe seg inn i på de beste forex-meglere. Der det nylige trendbildet for valutaparet USD/RUB avslører en markant forbedring i de siste dagene, hvor den nådde en toppverdi på 93,07. Dette er et nivå det tidligere strevde med å overkomme i desember det foregående året.

Det mest bemerkelsesverdige er identifiseringen av et potensielt stigende kilemønster innenfor parets bevegelser, et tegn som ofte forbindes med en mulig omvendelse fra en bear markedstrend. Dette antyder en økende sannsynlighet for et betydelig vendepunkt som kan likne tidligere bear marked omveltninger i de nærstående ukene.

Vi skal heller ikke overse at rubelens verdi opplevde et markant fall umiddelbart etter invasjonen, men fant raskt tilbake til en stabil kurs. I dag er valutaen 12–15 prosent svakere sammenlignet med verdien den hadde for tre år siden mot dollaren. Inflasjonen, som en gang nærmet seg 20 prosent i fjor vår, har siden da redusert betydelig. Ved slutten av juni i år hadde inflasjonsraten sunket til 3,2 prosent, noe som er vesentlig lavere enn inflasjonsratene i de fleste europeiske land.

Krigstidsøkonomi holder seg godt

Russland har lagt om til en krigstids økonomi som har sett en økning i industriprouksjon på 3,5% i løpet av 2023. Rett og slett så stortrives den russiske industrielle seksjonen med landet låst inn i en langvarig krig. Der Russlands økonomiske landskap i dag er helhetlig orientert mot støtte til krigføringen, med primærfokus på å maksimere produksjonen av krigsmateriell og forsterke landets militære kapabiliteter.

En betydelig del av nasjonens ressurser, inkludert arbeidskraft, industriell kapasitet og finansielle midler, allokeres nå til forsvarssektoren, til fordel for militærets og krigsføringens behov.

Også internasjonal olje og gasshandel holder seg

I etterkant av Russlands aggresjon mot Ukraina i 2022, har prisen på russisk Urals-olje konsekvent overgått den grensen på $60 fastsatt av vestlige nasjoner, og viser en robust handelsaktivitet tross internasjonale restriksjoner.

Der Russland har lyktes i å opprettholde en sterk eksport av olje, med flere tusen fat som selges daglig. Dette skyldes i stor grad innsatsen fra mindre kjente handelsselskaper som trådte inn i markedet etter at store vestlige aktører som Vitol og Trafigura trakk seg ut. Mye av denne russiske oljen finner veien til markeder i Asia, Afrika, og overraskende nok, til og med innenfor Europa.