Denne rønna på Møllenberg er et viktig kulturminne

Nyheter: Uthuset på Møllenberg er et av de siste i sitt slag, og blir nå satt i stand med midler fra Kulturminnefondet.

Blant 85 prosjekter i Trøndelag, har foreløpig 32 fått støtte fra Kulturminnefondet – blant annet et uthus på Møllenberg.

Uthuset, som inngår i Nordens lengste ubrutte trehusrekke, ligger i Møllenberg gate 46 og er en bygningstype som det etterhvert er relativt få igjen av.

Bygningen har dessuten bevart mange eldre bygningsdeler, og ble blant annet brukt som verksted for en skomaker på tidlig 1900-tall.

Kulturminnerådet tildeler 180.000 kroner i støtte, og pengene skal blant annet gå til å reparere fundamentering og bytte ut råtne bord.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, i en pressemelding.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt.

De andre prosjektene i Trøndelag som har fått støtte så langt, er:

– Velvkjeller, Levanger
– Fagerli, Levanger
– Våningshus Risberg Østre, Ogndal, Steinkjer
– Stabbur på Røttesmoen, Overhalla
– Restaurering av inngangspartier på trønderlån – Alstadheim, Stjørdal
– Åsheim, Namsskogan
– Gifstad Grendehus – tak, Snåsa
– Buet vindu i Jugendstil, Trondheim
– Vindu, Trondheim
– Inngangsparti Buen, Oppdal
– Hollvollen – seterfjøs, Holtålen
– Toresplassen stabbur, Oppdal
– Uthaugsgården, Ørland
– Istandsetting vegg driftsbygning Vaagan, Hemne
– Høyløe på Storvollen, Holtålen
– Kjeller i hovedhuset, Lillegården, Trondheim
– Risvollen – istandsetting av seterstue, Røros
– Restaurering av originale vinduer, Trondheim
– Gammelfjøset I Busetgrenda, Midtre Gauldal
– Stabbur Torve, Oppdal
– Nytt tak stubbfjøs, Oppdal
– Istandsetting av skifertak Peder Hiortgata 9, Røros
– Restaurering av låve, Midtre Gauldal
– Kjerkgata 37, vinduer, Røros
– Istandsetting av vinduer og ytterdører, Kjerkgata 29, Røros
– Buarøya – restaurering av brønner fra 1800-tallet, Osen
– Istandsetting av seterstue – Småsetran, Røros
– Erling Skakkes gate 43, Trondheim
– Kjøpmannsgata 11, Trondheim
– Restaurering av låve og mellombygg, Trondheim
– Vedlikehold glassmalerier Kalvskinnsgata 6, Trondheim
– Uthus Nedre Møllenberg gate 46 B, Trondheim