Rita vil bosette flere flyktninger i Trondheim

Nyheter: Trondheim kommune er kåret til "norgesmester" i bosetting av flyktninger.

De siste ti årene har Trondheim bosatt 3700 mennesker. Bare de to siste årene er det bosatt 1235 mennesker.

167 av de vi bosatte var enslige mindreårige.  De totale tallene er inklusive familiegjenforeninger.

Ledige plasser for mindreårige

– Vi fikk ikke så mange å bosette som ble lovet. Og spesielt er vi frustrert over at vi har ledige plasser for mindreårige. Samtidig som det sitter mindreårige og venter på plass, og ikke får prioritert sakene sine. Mens det prioriteres å jobbe med de sakene hvor mennesker skal kastes ut først, sa Rita Ottervik da kommunen ble tildelt «Bosettingsprisen», ifølge en pressemelding fra Trondheim kommune.

Ordfører Rita Ottervik mottok prisen av direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Sidsel Berit Tømmerås, Tiltaksrådgiver INNsats og Reza Monajemi, seniorrådgiver i Rådmannens fagstab var også tilstede (foto: Trondheim kommune).

Prisen honorerer kommunen for  ”imponerende innsats for å bosette og integrere flyktninger” og deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI.

Trondheim fikk prisen i konkurranse med fem andre nominerte kommuner: Bergen, Arendal, Bodø, Rælingen og Tynset.

– Trondheim er en by for innvandrere

Ordføreren la under utdelingen vekt på at det er et godt samarbeid i byen – med frivilligheten, NTNU, et positivt privat bolig- og arbeidsmarked.

At det er et relativt positivt og nyansert mediebilde, framhevet hun også.

Ordføreren understreket den tradisjonen byen i mange år har hatt for å si ja til å ta imot det antallet flyktninger den er blitt anmodet om.

– Trondheim er en by for og med innvandrere. Det har vi vært siden vi ble grunnlagt i 997, og det skal vi fortsette med, understreket ordføreren.