Riksadvokaten: Så mye straffes du med i bot hvis du bryter karantenen

Nyheter: Brudd på karantenereglene skal straffes med store bøter

Bryter man hjemmekarantenen, blir normalstraffen 20.000 kroner i bot.

Det opplyser Riksadvokaten.

– Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Riksadvokaten understreker at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted.