Silje-saken: – Dette er for feigt

Nyheter: De tre som var mistenkt i Silje-saken, får en beklagelse fra Riksadvokaten. Samtidig blir ikke henleggelsen endret til «intet straffbart forhold anses bevist».

Riksadvokaten har behandlet klagen fra de tre nå voksne mennene på henleggelsen, melder NRK. Statsadvokaten i Trøndelag henla saken fordi de var under den kriminelle lavalder, og dette opprettholder Riksadvokaten.

Fem år gamle Silje Redergård ble funnet død i snøen på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994. Tre gutter ble mistenkt for å ha utøvd vold mot henne, og konklusjonen var at hun etterpå frøs i hjel.

– Sterkt beklagelig

«Riksadvokaten finner det sterkt beklagelig at etterforskningen i 1994 led av så vidt store svakheter at hendelsesforløpet ikke har latt seg nærmere fastslå, med de påkjenningene dette har medført for både de tre mistenkte og Siljes etterlatte», heter det i avgjørelsen fra Riksadvokaten.

Advokat Sigurd Klomsæt representerer mannen som var seks år da hendelsen fant sted. Han er ikke fornøyd.

– Dette er en meget alvorlig svikt av Riksadvokaten. La meg være tydelig på det. Dette er for feigt, sier Klomsæt.

Vil ikke gå i diskusjon

Førstestatsadvokat Thomas Frøberg hos Riksadvokaten svarer følgende i en epost til NRK:

– Saken har vært undergitt en bred, ny etterforskning, uten at denne ga grunnlag for å endre den opprinnelige begrunnelsen for henleggelsen. Vi anser det ikke hensiktsmessig å gå inn i en nærmere diskusjon om innholdet i vedtaket.

(©NTB)