Rettslig omkamp om nøytrale snusbokser

Nyheter: Snusprodusentene Swedish Match anker kjennelsen fra Oslo byfogdembete som gjør det påbudt å ha nøytralt design på snusbokser.

– Beslutningen om å regulere snus basert på følelser og ideologi er problematisk. Det åpner opp for reguleringer i framtiden som burde få alle produsenter av forbrukerprodukter til å våkne, sier kommunikasjonsdirektør Patrik Hildingsson i Swedish Match til NTB.

Han mener det urimelig å behandle snus som om det er et like skadelig produkt som sigaretter.

– I Norge finnes det kun tobakkspolitikk, ikke snuspolitikk. I dette tilfellet er det vi som sitter på fakta og kunnskap mens staten har gått inn i en slags faktaresistent følelsesboble, framholder han.

Saksøkte staten

Swedish Match saksøkte tidligere i år staten blant annet fordi selskapet mener at endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen.

Snusprodusenten krevde at den nye loven ble satt til side, men tapte saken da Oslo byfogdembete i november slo fast at loven er gyldig.

– Selskapet tapte på alle punkter. Dette er først og fremst en seier for alle som arbeider for at barn og unge ikke skal begynne med tobakk, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB i en kommentar til kjennelsen.

Anker

Det nye regelverket trådte i kraft 1. juli, men tobakksprodusentene har fått ett års frist på seg og har altså fram til 1. juli 2018 på å innføre en nøytral emballasje på tobakks- og snusprodukter.

– Dette er ikke nok et søksmål fra et tobakksselskap. Dette handler om at norske myndigheter svartmaler snus uten bevis, sier Hildingsson, som understreker at han støtter påbudet om med nøytrale sigarettpakker.

Swedish Match representeres av Morten Goller i Wiersholm advokatbyrå. Han hevder Oslo byfogdembete har begått flere feil ved rettsanvendelsen.

– Retten har heller ikke i tilstrekkelig grad tatt inn over seg de enorme forskjellene i helserisiko som er mellom snus og sigaretter, sier Goller.

– Seier for folkehelsen

Helseminister Bent Høie understreker at snus uansett er helseskadelig og viser til at økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med snusbokser med ny design og nye farger.

– Derfor er det særlig viktig at innføringen av standardiserte tobakkspakninger i Norge også omfatter snus. Standardiserte tobakkspakninger vil redusere pakningsdesignens reklameeffekt på unge, hevder han.

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel beskrev avgjørelsen i byfogdembete som en seier for folkehelsen.

– Dette er et viktig skritt for at kommende generasjoner skal være tobakksfrie, sa hun.

(©NTB)