Mange taper store beløp på rentekrigen

Nyheter: Bandt du renta sommeren og høsten 2014? Da kan du ha "tapt" mer enn 100.000 kroner.

Ekspertene var i fjor sommer og høst ute med anbefalinger om det var rett tid å binde renten.

– Vi ser av vår egen kundemasse at mange valgte fastrente i høst, trolig mest for å tjene penger. Det brå fallet i fastrentene har gjort dette valget til en dyrkjøpt erfaring. Fastrentene har falt så mye det siste halvåret at de som bandt renten kunne spart mange titusener på å vente. Som vi har sett de siste dagene er det nå full rentekrig også på flytende renter, sier privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebanken 1 SMN til Nettavisen NA24.

En oversikt utarbeidet i juli 2014 av smartepenger.no viser at laveste fastrentetilbud var 3,45 prosent effektivt for fastrente på tre år, 3,67 prosent for fem år og 4,45 prosent for 10 år. Laveste effektive flytende rente var 3,45 prosent (utgangspunkt i et lån på én million kroner, innenfor 60 prosent belåningsgrad, 15 års nedbetaling).

Siden har fastrentene rast og nå også flytende rente etter de siste dagers rentekutt fra både Danske Bank, DNB og Nordea.

Per 03. januar 2015 er dette de billigste rentetilbudene med utgangspunkt i samme lån ifølge finansportalen.no: 2,85 prosent effektivt rente for fastrente på tre år, 3,05 prosent for fem år og 3,60 prosent for 10 år. Laveste flytende effektiv rente er 3,00 prosent.

Forskjellen mellom dyreste og billigste fastrentelån med tre års binding er 0,73 prosentpoeng effektiv rente. Med et lån på 1,5 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 31.000 kroner i løpet av treårsperioden, ifølge smartepenger.no.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år er forskjellen på 0,87 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på omtrent 62.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,70 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 100.000 kroner i 10 årsperioden.

– Kast deg rundt
Har du fastrentelån og din bank ikke har satt ned fastrentene enda så haster det hvis du vil komme deg unna ekstraregningen som følge av rentefallet.

– Har du bundet renta hos en rentenøler så bør du kaste deg rundt å gå ut av avtalen igjen med en gang. Setter de ned fastrentene betydelig må du betale en mye høyere overkurs, og hvis de ikke setter dem ned kan du flytte lånet til en rimeligere bank og heller binde renten der. Innsparingen ved dette kan være betydelig når prisforskjellen er bundet i opptil 10 år og er på 0,3 til 0,5%, sier Reite til Nettavisen.