Rekordbevilgning til NGU i Trondheim

Nyheter: Norges geologiske undersøkelse (NGU) får økt bevilgningen i forslaget til neste års statsbudsjett med 10 millioner kroner.

– Vi styrker bevilgningen til NGU slik at de kan intensivere kartleggingen av mineralforekomster og spesielt mineraler som er viktig for det grønne skiftet. Dette er en rekordbevilgning til NGU, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Aftenbladet.

I årets budsjett har NGU fått drøyt 278 millioner kroner totalt.

Regjeringen skal før jul legge fram sin nye mineralstrategi, og Vestre utelukker ikke overfor avisen at det kan bli aktuelt med statlig gruvedrift.

NGU undersøker og kartlegger Norges berggrunn, løsmasser og grunnvann og tilgjengeliggjør data for samfunnet.