Ny rapport slår fast at villaksen er genetisk påvirket av oppdrett

Nyheter: Rømt oppdrettslaks påvirker nær tre av fire nasjonale laksevassdrag, ifølge en ny rapport. Det betyr økt dødelighet og lavere produksjon i elvene.

Det er kun 15 av Norges 53 nasjonale laksevassdrag som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning Nina) og Havforskningsinstituttet (HI), omtalt i Dagens Næringsliv mandag.

De nasjonale laksevassdragene er gitt en spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep.

Rapporten viser at rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i 13 bestander tilsvarende en firedel av disse elvene. Blant disse er kjente lakseelver som Vosso i Vestland fylke, Raumavassdraget i Møre og Romsdal og Målselvvassdraget i Troms og Finnmark.

Blant kjente elver som fortsatt er upåvirket av genene fra rømt oppdrettslaks, finner vi blant andre Gaula i Trøndelag.

I ytterligere ti vassdrag er det påvist moderate genetiske endringer. Dette gjelder blant andre Surna i Møre og Romsdal og Vestre Jakobselv i Troms og Finnmark samt Namsen i Trøndelag.

– Ville laksebestander som er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks er mindre produktive enn en upåvirket bestand, sier seniorforsker Kjetil Hindar hos Nina til DN.

Han sier denne laksen produserer færre utvandrende smolt og har høyere dødelighet i havet.

(©NTB)