Rapport: Elever opplever mer press, og mobbing øker

Nyheter: Flere unge nå enn før trives ikke på skolen. Det er mer press og en økning i mobbing, viser en ny rapport.

Selv om de fleste elever opplever at de har et godt skole- og læringsmiljø, preget av trivsel og støtte fra lærerne, opplever elevene mer press relatert til skolen enn tidligere. Det er også en økning i mobbing.

– Dette er tilbakemeldingen vi hentet fra systemet og som må tas på alvor, sier professor Tine Sophie Prøitz ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun har ledet utvalget som gjennomgått bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen.

En delrapport fra det regjeringsoppnevnte utvalget ble overlevert til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tirsdag morgen.

Et hovedfunn er at flere unge nå enn før ikke trives på skolen, og oppgir at de kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen.

Råd til høsten

Rapporten skal beskrive styrker og utfordringer i dagens system. Prøitz framhever det som viktig at elever og lærer involveres i spørsmål om kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Et tydelig behov fra de fleste, er kapasitet og kompetanse til å analysere og sammenstille informasjon. Men vi trenger ikke mer data.

– Rapporten viser flere interessante spenninger og utfordringer, men det er for tidlig å konkludere før vi får utvalgets anbefalinger til høsten, sier kunnskapsminister Brenna i en pressemelding.

Delrapporten er den første av to fra utvalget, som ble nedsatt av regjeringen i fjor. Dagens rapport presenterer kunnskapsgrunnlag. Sluttrapporten kommer til høsten. Da vil det komme råd om endringer.

Regjeringen ønsker med utvalget og rapportene å tenke nytt om hvordan vi måler kvaliteten i norske skoler, og hvordan vi jobber med kvalitetsutvikling. I dag legges det veldig stor vekt på det som er målbart, men ikke alt som teller i skolen kan telles, uttalte Brenna.

Gammelt grunnlag

Per i dag har Norge et system for å vurdere kvalitet basert på nasjonale prøver, kartleggingsprøver, undersøkelser, som Elevundersøkelsen, og internasjonale undersøkelser, som PISA. Dette systemet er basert på utredninger gjort for over 20 år siden.

– Det er en god stund siden tidlig 2000-tall, og ting har endret seg, slo Brenna fast.

Det offentlige utvalget har medlemmer fra lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, kommunene, Sametinget og forskere. Utvalget skal involvere elever, lærere, skoleledelse, fagmiljø og relevante organisasjoner.

(©NTB)