– Rådmannen kan være inhabil i saken om storhall på Nidarø

Nyheter: I kveld vedtok byutviklingskomiteen utbygging av Trondheim Spektrum. Snorre Vikdal (V) mener det kan reises spørsmål om Rådmann Morten Wolden er inhabil

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sikret flertall for innstillingen til bystyret. Den endelige behandlingen skjer i bystyret 15. desember.

– Om det ikke er foretatt en habilitetsvurdering av rådmann Morten Wolden i saken, så ber jeg om at det foretas. Den bør være ekstern da kommuneadvokaten er underlagt rådmannen, sier Vikdal til trondheim24, som rett før møtet i kveld har levert inn en såkalt innhabilitetsinnsigelse.

Ifølge Venstrepolitikeren, som er 1. vara i byutviklingskomiteen, er det svært problematisk at Wolden sitter i styret av stiftelsen Nor Fishing, som har argumentert for rask utbygging av Trondheim Spektrum. 

– Jeg fremmer innsigelsen fordi mye tyder på at rådmannen er inhabil. Det er spesielt at ikke rådmannen ser det selv, og ikke engang har fått sin habilitet vurdert. Dessverre er det en ukultur i Trondheim kommune der en del ikke vurderer sin habilitet når de burde ha gjort det. I alt for mange saker ser det ut til at enkelte politikere utnytter sin posisjon til å skaffe seg selv og sine venner fordeler. Vi har sett det i Candy-saken, på Overvik, Kastbrekka, Rotvoll og på Være. Det er totalt uakseptabelt og kan være lovstridig. Nå må dette ryddes opp i, og jeg vil bidra til det, sier Vikdal til trondheim24.no.

Morten Wolden har ifølge Nor-Fishing ikke deltatt i diskusjonene om utbygging av storhall og Norfishings behov for messefasiliteter:

– Det er riktig at jeg ikke har deltatt i drøftinger omkring avtaler mellom Stiftelsen Nor-Fishing og Trondheim Spektrum som arrangør. Noe som sannsynligvis er det avgjørende element her. All den tid Trondheim kommune er hovedaksjonær i Spektrum. Dette vil nå kommuneadvokaten vurdere, skriver rådmann Morten Wolden i en mail til trondheim24.no.

– På tross av dette stiller jeg spørsmål om rådmann Morten Wolden kan være habil i en sak som Norfishing har så sterke meninger om. Og om han kan saksbehandle og være øverste ansvarlig for saksfremlegget, sier Vikdal.