Rådmannen får ikke lenger kalle seg «mann»

Nyheter: Bystyret i Trondheim har gått bort fra den kjønnede tittelen rådmann til å heller bruke tittelen kommunedirektør.

Rådmann Morten Wolden er dermed blitt til kommunedirektør Morten Wolden, skriver Adresseavisen.

Avviklingen av rådmannen, som tittel og begrep, skjedde på bystyremøtet torsdag. Selv om tittelinnehaveren selv er uanfektet, ble det temperatur blant politikere da rådmannen falt, skriver avisen.

Kjønnsnøytral

Stillingstittelen «kommunedirektør» er kjønnsnøytral og benyttes gjennomgående i ny kommunelov. I innstillingen het det at rådmannen foreslår at stillingstittelen til den øverste lederen av administrasjonen blir kommunedirektør ved ikrafttredelse av ny kommunelov.

– Jeg er absolutt ikke opptatt av tittel, men det er vel lurt at jeg har samme tittel som de andre lederne. Jeg har vært rådmann ganske lenge, så jeg skal innrømme at det blir litt rart. Og så må politikere omstille seg. Rådmannen er jo mye mer enn meg. Navnet på hele institusjonen endrer seg nå, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Sponsede saker: 

– Trondheimsfjorden er helt fantastisk å utforske under vann

-Man skal ikke veldig langt ut for å finne både fly og båtvrak fra andre verdenskrig på havbunnen.

Denne restauranten bruker et helt spesielt ribbekjøtt som tar julematen til et nytt nivå

Hampshire-gris er en amerikansk griserase som ikke er særlig vanlig i Norge. – Mindre fett og mer marmorert enn vanlig gris.

Fariba (40) sov i bilen, i dag har hun 20 ansatte og omsetter for millioner

I starten hendte det flere ganger at jeg sov i bilen mellom jobbene. Det var liksom bortkastet å dra hjem og legge seg for natta.