Rådmannen bøyer av for trusler. Det kan koste Trondheim kommune 150 mill.

Nyheter: Etter gjentatte trusler fra styret i Trondheim Spektrum om å skrinlegge hele storhallen, åpner rådmannen lommeboka med et tilbud om å dekke de betydelige rekkefølgekostnadene.

Striden har stått om hvem som skal plukke opp regninga for en rekke utbedringer av infrastruktur på Øya, før en en eventuell storhall bygges.

Det handler om ny gangbru ved Ilen kirke og utbedringer i Klostergata

Blant annet.

Styret i Trondheim Spektrum har tidligere offentlig truet med å skrinlegge hele prosjektet, dersom Trondheim kommune ikke dekket disse kostnadene.

Siste utspill var å fatte et oppsiktsvekkende styrevedtak der de stilte spørsmålstegn ved om eierskapet i selskapet er riktig – noe som ikke kan tolkes som noe annet en mistillit til til Trondheim kommune som majoritetseier.

LES MER: Full krise: Truer med å skrinlegge planene om storhall – igjen. 

Begrunnelsen var at selskapet er kommersielt og er pliktig til å ivareta sine økonomiske  interesser.

I et notat sendt til bystyret i dag går det frem at rådmann Morten Wolden innstiller på at Trondheim kommune skal plukke opp regninga.

I motsetning til styret i Trondheim Spektrum begrunner rådmannen dette med at Trondheim Spektrum ikke er et kommersielt selskap:

I notatet skriver rådmannen blant annet at » siden selskapet som skal drive storhallen, Trondheim Spektrum, er kommunalt og ikke kommersielt, er det ikke en mulighet  å «velte for store kostnader over på utbygger».

– Notatet viser at Trondheim kommune sier seg villig til å ta en ekstraregning på 150 millioner + overskridelser, fastslår  Ingrid Skjøtskift (H), i en mail til trondheim24.

Se hele notatet her

2017 03 09 RÅDMANNENS NOTAT TIL BYSTYRET OM ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING REKKEFØLGEKRAV TRONDHEIM SPEKTRUM (1)

Rådmann Morten Wolden innstiller på at Trondheim Spektrum slipper unna med et 20-talls millioner:

– I utgangspunktet mente vi at kommunen skulle ta alt. I notatet fra rådmannen er det foreslått at Trondheim Spektrum AS skal dekke 20 millioner, sier styreleder i Trondheim Spektrum AS, Kåre Ytre-Eide, til NRK Trøndelag.

Styret i Trondheim Spektrum skal ha et møte i morgen klokken 10.30 for å ta stilling til kommunens tilbud.

PS. Saken oppdateres.