Rådmann Morten Wolden klager trondheim24 inn til Pressens faglige utvalg

Nyheter: Rådmann Morten Wolden mener at publiseringen av innlegget til Lars O. Skjønberg der han skriver at en lærer i Trondheimsskolen har mobbet barn i en årrekke, er brudd på god presseskikk.

Rådmannen mener at teksten » er spekket med negative karakteristika og udokumenterbare beskyldninger mot en navngitt medarbeider i Trondheim kommune».

Rådmannen klager også på at den nevnte rådgiveren blir beskrevet som » en som skjøv ansvaret fra seg «. » Det blir i tillegg hevdet at rådgiveren har begått lovbrudd», skriver rådmannen i sin klage.

Rådmann Morten Wolden mener videre at det ikke klart fremgår at det er snakk om et innlegg og mener teksten fremstår som en redaksjonell sak med en konstaterende tittel uten dekning.

Redaktør i trondheim24, Paul Jostein Aune, skriver blant annet i sitt tilsvar til klagen:

«Spørsmålet som PFU skal ta stilling til er om en medieprofilert toppbyråkrat, lønnet av felleskapet for å forhindre mobbing i skolen, vernes av Grunnloven og presseetikken mot å bli utsatt for krass kritikk fra den vanlige «mannen i gata» for utøvelsen av sitt verv ». Vår anførsel er at det må rådmenn og toppbyråkrater tåle – inkludert dokumenterte og udokumenterte påstander om at Trondheim kommune har begått unnlatelsessynder som bryter Opplæringsloven.

I spørsmål om det fremgår tydelig nok at teksten var en innlegg, bemerker redaktøren i trondheim24 «At teksten er er debattinnlegg poengteres tre ganger før leseren kommer til brødteksten. Først med uthevet og understreket inngangsord: Debatt. Videre avsluttes ingress med følgende: «..skriver Lars O. Skjønberg i dette innlegget. Teksten har videre byline i fet, som lyder «Innlegg av Lars O. Skjønberg» også dette angitt i fet.

Pressens faglige utvalg opplyser at saken trolig vil behandles før jul, men tar forbehold om at det kan ta lengre tid på grunn av stor saksmengde.

Les innlegget her