Psykiater tror ikke på Breviks tårer

NORGE I DAG: Da Anders Behring Breivik gråt i vitneboksen tirsdag, kom det totalt uventet på psykiateren som har hatt en rekke samtaler med ham i fengselet.

Hun har vært Breiviks psykiater og samtalepartner siden han kom til Ringerike i 2022. Hun oppga at hun i perioden har hatt 21 samtaler med den terrordømte 44-åringen, de fleste av dem fra sensommeren 2023 og fram til i dag.

Brusten stemme

Da Anders Behring Breivik forklarte seg for retten tirsdag, var det en periode med brusten stemme og gråt. Da forklarte han at han følte seg behandlet som et dyr, at han var dypt deprimert og ikke lenger syntes livet var verdt å leve.

– Jeg vil heller bli drept i dag enn å leve en uke til under dette regimet, sa han.

– Det kan ha vært hans måte å vise sin fortvilelse på, men jeg er usikker på hvor troverdig dette var. Jeg tenker jo kanskje at dette var brukt for å oppnå noe, sa Hermansen på spørsmål fra tingrettsdommer Birgitte Kolrud.

– Ikke suicidal

Psykiateren mener Breivik verken er klinisk deprimert eller suicidal. Riktignok har hun tidligere etter overføringen fra Skien til Ringerike vurdert ham to ganger som mildt deprimert.

Heller ingen andre av dem som har forklart seg i retten om hvordan de har opplevd Breivik bak murene, har fortalt at de har sett ham gråte eller kommer med andre sterke følelsesuttrykk.

– Har han noen gang gitt uttrykk overfor deg for at han er suicidal, spurte Breivik advokat, Øystein Storrvik.

– Han har nevnt det et par ganger. Jeg har tenkt på det som et uttrykk for fortvilelse, men ikke som et reelt dødsønske.

Hermansen sier det absolutt er belastende for ham å sone under den ekstreme sikkerheten på Ringerike. Hun tror Brevik nok kan kjenne på ensomhet fordi han stort sett bare har kontakt med profesjonelle aktører, men hun vurderer ham ikke som alvorlig deprimert nå.

Refleksjon kan øke faren

Behandlingen av søksmålet Breivik har anlagt mot staten, med påstand om at hans menneskerettigheter er krenket og at han blir utsatt for umenneskelig behandling, er inne i sluttfasen. Retten skal høre ytterligere ett vitne, samt behandle noe dokumentasjon, før advokat Storrvik holder sin prosedyre.

Sentralt i søksmålet er nettopp at det strenge sikkerhetsregimet på avdelingen har påført 44-åringen soningsskader som skal ha vist seg som depresjon og selvmordsønsker.

Hermansen har ikke sett symptomer på soningsskader, men svarte bekreftende på at dette kan endre seg.

– Hvis han i større grad tar innover seg det han har gjort, kan selvmordsfaren øke. Ellers tenker jeg at fravær av sosial kontakt, aktivitet og sansestimuli kan øke risikoen, men det er ikke forhøyet risiko for selvmord i dag, konkluderte hun.

Breivik drepte 77 mennesker og påførte flere titalls andre livsvarige, alvorlige mén da han detonerte en bombe i regjeringskvartalet og angrep deltakerne på AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.