Politiets sikkerhetstjeneste advarer NTNU mot kinesiske forskere

Nyheter: PST advarer norske forskningsmiljøer etter at Kina har lovfestet at deres borgere kan pålegges å bistå fedrelandet under utenlandsopphold.

Ved Norges naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er det et merkbart nærvær av kinesiske forskere og stipendiater, skriver Universitetsavisa.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Trondheim ber forskere om å være oppmerksomme på enkelte sider utvekslingen i det akademiske samarbeidet.

Særlig aktive

Det er særlig forskere fra land med det som omtales om særlig aktive etterretningstjenester det advares mot. Dette omfatter blant annet Russland, Iran, Pakistan, Nord-Korea og kanskje spesielt Kina.

– I fjor innførte kinesiske myndigheter en egen lov om at kinesiske borgere plikter å stå til myndighetenes disposisjon når de er på reise i utlandet. Det innebærer at så lenge man fortsatt har en aktiv tilknytning til hjemlandet, så forventes det at man er samarbeidsvillig, sier senioranalytiker Per Marius Frost-Nielsen til avisa.

Sårbart

PST vil ikke gripe inn overfor forskningsmiljøer, men sier de er opptatt av at det er bevisst hvor sårbar den akademiske friheten kan innebære.

Det finnes så langt ikke konkrete eksempler på at gjesteforskere fra Kina skal ha blitt avkrevd tjenester for fedrelandet, men ifølge sikkerhetstjenesten er det opp til den enkelte institusjon og leder å aktivt følge med på hva slags kunnskap og teknologi doktorgradsstudenter og forskere får tilgang til.

Det er spesielt det som betegnes som «flerbruksteknologi» og forskning som først og fremst har sivilt formål, men som også kan brukes militært, som det er rettet oppmerksomhet mot.

(©NTB)