Prognose: Våren blir rekordvarm i Trøndelag

Nyheter: Langtidsprognoser tyder på at vi går mot tidenes varmeste vår.

Data fra amerikanske Climate Prediction Center, viser at trenden med temperaturer langt over det normale, også fortsetter inn i vårmånedene.

Prognosene for mars, april og mai viser at middeltemperaturen for store deler av Trøndelag vil ligge mellom to og tre grader over det normale, skriver Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Vinteren har så langt vært den varmeste som noen gang er målt: 

I Trondheim er middeltemperaturen for månedene desember, januar og februar per 20. februar 1,9 grader. Det er 4,4 grader over det normale, og tilsvarer normaltemperaturen for 9. april, ifølge avisen.