Professor på NTNU: Vil dele permisjonen likt mellom mor og far

Nyheter: Sosiologiprofessor Elin Kvande ved NTNU anbefaler at nybakte foreldre deler foreldrepermisjonen likt mellom seg.

Tiden er inne for full likestilling mellom foreldrene, sier professoren til Klassekampen.
– En todeling av foreldrepermisjonen kan være et rimelig neste skritt, sier hun, som anbefaler en gradvis økning av fars periode hjemme med babyen.

I Norge ble pappapermen innført i 1993. Da var kvoten fire uker. Siden 2018 har foreldrepermen vært 15 uker til far, 15 uker pluss 3 uker før fødsel til mor og 16 uker som kan fordeles mellom foreldrene.

– Det har vært en stille revolusjon i løpet av perioden vi har hatt fedrekvote, sier Kvande, som har forsket på hvordan fars deltakelse i barneomsorgen har endret seg siden innføringen av pappakvoten i 1993.

Forskeren sier hun tror nærheten som oppstår mellom faren og babyen i permisjonstiden, kan kompensere for det biologiske fortrinnet mødrene har.

– Det er viktig å huske at det var tre begrunnelser for å innføre fedrekvoten: et barneperspektiv, et fedreperspektiv og en likestillingsbegrunnelse. Nærheten mellom far og barn i denne fasen legger et godt grunnlag for far-barn-relasjonen senere. Det er ikke bare likestillingshensyn som er viktig, sier Kvande.

(©NTB)