Ny granskning: – Rune Olsø brøt ikke habilitetsreglene

Nyheter: En granskning utført av advokatfirmaet Selmer konkluderer med at det ikke foreligger brudd på habilitetsreglene i den mye omtalte Kystad-saken.

– Granskningen viser at jeg har fulgt alle regler i Kystad-saken, og advokatfirmaet Schjødts juridiske betenkning basert på rapporten, slår utvetydig fast at loven er fulgt. Jeg ser frem til etterhvert å få avsluttet saken, og setter stor pris på all støtten som så mange har vist meg og min familie gjennom en krevende tid, sier Rune Olsø i en kommentar til trondheim24.no.

Granskningsarbeidet ble utført på oppdrag av Rune Olsøs arbeidsgiver, Staur Holding, som i en pressemelding i dag opplyser at granskningen er gjennomført i henhold til Advokatforeningens regler for private granskninger.

Tilgang til slettede eposter

Det er partnerne Helge Kvamme og Thomas Brandli som har rekonstruert faktum og konkludert med at det ikke foreligger brudd på Trondheim kommunes etiske retningslinjer om habilitet.

I pressemeldingen opplyses det at granskerne har hatt tilgang til skriftlig materiale, også eposter som har vært slettet. Det er også gjort intervjuer med en rekke personer som direkte eller indirekte har hatt befatning med Kystad-saken.

Kystad-saken på 90 sekunder 

Reglene for private granskninger foreskriver at granskere skal utvise varsomhet med å vurdere straffeskyld.

Staur opplyser i pressemeldingen at de derfor har forelagt granskningsrapporten for et annet advokathus – Schjødt – for en vurdering om det er grunnlag for å mistenke straffbare forhold.

De konkluderer, ifølge pressemeldingen, med at det ikke foreligger straffbare forhold på hverken subjektivt eller objektivt grunnlag.

Offentliggjør ikke rapporten

– Vi er, gitt at Økokrim enda ikke formelt har avsluttet sin behandling av saken, anbefalt å ikke offentliggjøre rapporten, ut over å redegjøre for konklusjonene. Selv om det basert på Selmers granskningsrapport ikke synes å være grunnlag for å kritisere Olsø sin opptreden, så har Staur likevel etablert skjerpede regler for å hindre at det skal kunne stilles tilsvarende spørsmål  i senere saker, skriver Bernt Østhus, daglig leder i Staur Holding, i pressemeldingen.

PS. Neste sverdslag vil skje i Pressens faglige utvalg, som har fått til behandling det som er beskrevet som en svært omfattende klage, av sjefredaktør i Adresseavisen, Kirsti Husby.