– Powerhouse på Brattøra blir et signalbygg i verdensklasse

Nyheter: -Trondheim får et signalbygg i verdensklasse

Bystyret i Trondheim sa torsdag kveld ja til bygging av Powerhouse Brattørkaia. Entra og de øvrige samarbeidspartnerne i Powerhouse ser frem til at verdens mest miljø- og energivennlige bygg i teknologihovedstaden Trondheim blir realisert.

– Vi er svært glade for bystyrets ja til utbyggingen. Med Powerhouse skal Trondheim få et signalbygg i verdensklasse, som setter teknologihovedstaden på kartet og som byens befolkning kan få et eierskap til. Vi er stolte av at Entra sammen med de fremste kompetansemiljøene i Norge innen bygg og energi nå gir Trondheim et unikt bygg som produserer mer energi enn det bruker, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Entra i en pressemelding.

Utnytter sjøvann

Formen på bygget er optimalisert for å fange sol og dermed produsere mest mulig energi. På denne måten går bygget i pluss energiregnskapsmessig.

Optimal utnyttelse av sol, sjøvann som råvare for oppvarming og kjøling, samt et ekstremt lavt energiforbruk, gjør at Powerhouse Brattørkaia vil produsere mer energi enn bygningen vil bruke.

Overskuddsenergien i byggets driftsfase vil i løpet av byggets levetid dekke inn energien som er gått med til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget. Det er også et mål at bygget skal oppnå den høyeste klassifiseringen i miljøsertifiseringssystemet BREEAM; Outstanding. Dette er en internasjonalt anerkjent metode for klassifisering av bærekraftige bygg, som inkluderer en rekke miljøegenskaper.

Viser vei

– Bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk. Med Powerhouse får Trondheim et signalbygg som ligger i front for klimaløsningene som må på plass, skal vi nå målsetningen om lavutslippssamfunnet, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

Powerhouse Brattørkaia ligger i tet sammenlignet med dagens gjeldende byggestandarder, også sammenlignet med «passivhus», «nær nullenergibygg» og «nullenergibygg».

– Powerhouse Brattørkaia ligger nærmere kommende energikrav for 2030 enn for 2020. Derfor mener vi at dette er et virkelig bærekraftig prosjekt som viser vei inn i fremtiden, sier Marius Holm.