Posten Norge solgte anlegget på Sluppen godt under prisantydning

Nyheter: Cashet ikke inn prisantydning på 190 millioner.

Posten samler dagens post- og pakketerminal på Sluppen og tre terminaler som Bring har på Brattøra. 500 millioner skal investeres i et nytt post- og logistikksenter sør for Trondheim sentrum, som er planlagt å stå ferdig i 2016 og vil bli arbeidsplass for nærmere 500 medarbeidere.

Som et ledd i å finansiere det nye bygget, la Posten ut i vår terminalbygget i Sluppenveien 14.

Bruttoarealet til eiendommen er på 25 000 kvadratmeter, mens tomten er på drøye 26 mål.

Adm. direktør Kjetil Lisland i Posten Eiendom AS bekrefter til NE nyheter at eiendommen nå er solgt. Overtakelsen skjedde 1. desember.

– Ja, den er solgt til Heglund Holding AS, som er lokale investorer, sier Lisland.

Prisantydningen for eiendommen var 190 millioner kroner.

– Vi oppnådde ikke helt prisantydningen, men vi er godt fornøyd med prisen, sier Lisland.

Kjøper ønsker ikke at den konkrete prisen skal offentliggjøres.

En pris noe under 190 millioner kroner indikerer en yield som ikke er langt unna 10 prosent, men det er altså kort gjenværende tid av leiekontrakten, og kjøper må trolig investere en god del i eiendommen.

Heglund Holding AS er eid av tre aksjeselskaper, som igjen er eid av Heglund-familien.

Heglund Holding oppnådde i 2013 et resultat etter skatt på 26 millioner kroner og hadde totale eiendeler ved utgangen av fjoråret på 269 millioner.