Politikere stenger ned samfunnet uten støtte fra fagfolk

Nyheter: Politikere verden over går til drastiske tiltak og stenger grenser, skoler og hindrer normalt sosialt liv. Ofte uten faglig støtte.

Kina var først ute med en total isolering av regionen der utbruddet startet. I Europa fulgte Italia etter da statsminister Giuseppe Conte i praksis innførte karantene for alle innbyggere tidligere i mars.

I Norge endret situasjonen seg 10. mars, og to dager senere bestemte regjeringen å stenge alle skoler og barnehager.

Senere har Norge og en rekke andre land innført strengere grensekontroll og i noen tilfeller total stengning av grensene. Dette er noen av tiltakene:

* 12. mars innførte USA innreiseforbud for alle borgere fra Europa

* 14. mars stengte Danmark grensene fram til 13. april.

* 16. mars stengte Spania alle sine grenser over land.

* Samme dag besluttet europeiske ledere å stenge yttergrensene i Schengen-landene i 30 dager.

* Finland har vedtatt stenging av skolene.

* Sverige har anbefalt lokale myndigheter å stenge skoler.

* 18. mars har Australias regjering innført utreiseforbud for alle australiere.

* I tillegg er det innført en rekke lokale tiltak som begrenser bevegelsesfriheten til borgerne.

Faglige råd

Alt dette er tiltak vedtatt av politikerne eller regjeringenes underliggende etater. Spørsmålet er i hvilken grad de støttes av faglige råd.
Ifølge Aftenposten ble ikke beslutningen 12. mars om å stenge skoler og barnehager fattet på bakgrunn av råd fra Folkehelseinstituttet.

– Nei. FHI (Folkehelseinstituttet) har ikke gjort andre smittevernfaglige vurderinger av disse spørsmålene enn det som står i risikovurderingen. Situasjonen endret seg raskt 10. mars da det ble åpenbart at vi hadde pågående smittespredning i befolkningen som ikke kunne spores ut av landet, og da Helsedirektoratet 12. mars besluttet stengning av skoler og barnehager, deltok vi i et møte om utforming av tiltaket for at det skulle kunne gjennomføres på en forsvarlig og best mulig måte, svarer direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Hun legger til at FHI heller ikke har vært inne i bildet i vurderingen av å stenge grensen til utlandet.

– Politisk beslutning

Heller ikke i Danmark skal statsminister Mette Frederiksens beslutning om stenging av grensene og skoler ha blitt tatt på bakgrunn av faglige råd, ifølge Aftenposten.
– Når det kommer til stykket, når man treffer vidtgående beslutninger for et samfunn, så er det selvfølgelig en politisk beslutning, sa Frederiksen som forklaring på vedtaket.

Mange har sett til Sverige og undret seg over hvorfor nabolandet ikke har villet innføre like strenge tiltak som i Norge og Danmark.

– Det har ingen effekt. WHO har ikke sagt noe om å stenge grenser. Tvert om. Jeg tror det er rent politisk. Det er et problem at man ikke vet hva som hjelper. Ingen vet om det hjelper å stenge skoler eller stenge folk hjemme. Det eneste man vet at hjelper, er å vaske hendene, sier Giesecke til Aftenposten.

Like fullt kom Sveriges regjering tirsdag med en anbefaling til lokale myndigheter om å stenge alle videregående skole, universiteter og høyskoler. Beskjeden var samtidig at det vurderes enda strengere tiltak.

– Ingen kontroll

Men også blant ekspertene er det veldig ulike syn. I Debatten i NRK tirsdag kveld rettet forsker Gunhild Alvik Nyborg krass kritikk mot norske myndigheter for ikke å ta spredningen av koronaviruset på alvor.

– Viruset sprer seg mye raskere enn vi hadde tenkt. Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sa Nyborg, som frykter at mange vil dø som følge av koronaviruset.

Hun tok til orde for en tilnærmet full isolasjon av norske borgere, der kun personer med samfunnskritiske funksjoner skal få lov å ferdes fritt i samfunnet.

Hun fikk imidlertid motbør av både helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. Begge mener at Nyborgs resept ikke er faglig fundert.

– Vi må la epidemien gå langsomt, slik at helsevesenet rekker å holde tritt med utviklingen, sa Aavitsland, som gikk sterkt i rette med Nyborgs syn om en nærmest total nedstengning av det norske samfunnet.

(©NTB)