Politiet i Trondheim bevæpner seg i påska

Nyheter: Politimester Nils Kristian Moe har besluttet at patruljene i Trøndelag skal bære våpen i påska.

Det innebærer at uniformerte patruljer i hele Trøndelag er utstyrt med håndvåpen:

– Trusselnivået er hevet til sannsynlig, og da finner jeg det riktig å bevæpne alle patruljene. Vi kjører omtrent samme omfang og legger oss på samme nivå i dag som etter terroraksjonen i Stockholm fredag, sier politimesteren til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Trusselsituasjonen ble gjennomgått i et telefonmøte mellom Politidirektoratet (POD) og landets 12 politimestre mandag.

Der ble det blant annet besluttet at den enkelte politimester får ta avgjørelsen om bevæpning.

Politimesteren vil ikke uttale seg om det er spesielle områder eller objekter som får ekstra oppmerksomhet, som for eksempel Nidarosdomen eller synagogen:

– Vi har ekstra oppmerksomhet på steder ut fra det vi har kunnskap om, sier han til avisen.

Overfor NRK Trøndelag presiserer politimesteren at det ikke foreligger noen konkret trussel i Trøndelag:

Oppfordrer publikum til å være årvåkne

POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge. Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet til Adresseavisen.